Soutache and Embroidery

Rayon Soutache BraidRayon Soutache Braid
Polyester Soutache BraidPolyester Soutache Braid